• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Polish English

Duże zmiany w rozliczaniu VAT

 

Resort finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy o VAT. Zmiany są bardzo poważne - w szczególności dotyczą sposobu rozliczania podatku w budownictwie, rejestracji do VAT oraz kar za błędne rozliczenia VAT.

Wyższy VAT do końca 2018 r.

Według projektu, obecne podwyższone stawki VAT zostaną utrzymane do końca 2018 r. (obecnie ustawa o VAT przewiduje, że od 2017 r. stawki mają wrócić do stanu sprzed podwyższenia, czyli podstawowa stawka VAT miałaby wynosić 22%).

Odwrócony VAT na usługi budowlane

Projekt rozszerza tzw. mechanizm odwróconego obciążenia VAT na szereg usług budowlanych, które wpisano do stworzonego specjalnie w tym celu załącznika do projektu. Ponadto, odwrotne obciążenie ma objąć procesory, ale stosowane będzie do transakcji powyżej 20 tys. zł. Odwrócony VAT obejmie też określone towary z kategorii złota i srebra.

Dłuższe terminy zwrotu VAT

Zmienione mają być zasady zwrotów VAT w terminie 25-dniowym. Według MF obecne brzmienie przepisów uniemożliwia urzędom skarbowym sprawdzenie w tak krótkim terminie, czy podatnik nie ma zamiaru wyłudzenia podatku.

Likwidacja możliwości rozliczeń kwartalnych

Zlikwidowana ma być możliwość stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali podatnicy. Z możliwości tej nie będą mogli też skorzystać nowi podatnicy VAT.

Deklaracje tylko elektronicznie

Projekt wprowadza obowiązek składania deklaracji VAT wyłącznie drogą elektroniczną. Podatnicy VAT UE dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych będą rozliczać się elektronicznie od 1 stycznia 2017 r. a pozostali od 1 stycznia 2018 r. Wprowadzony ma być też obowiązek składania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną.

Szerszy zakres odpowiedzialności solidarnej

Ministerstwo zaproponowało zmianę przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązanie podatkowe dostawcy oraz przepisów o kaucji gwarancyjnej. W ustawie znajdą się dodatkowe przesłanki, które muszą być spełnione, aby nabywca określonych towarów był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej, a w przypadku handlu paliwami sprzedawca będzie musiał posiadać koncesje. Wprowadzenie będą też dodatkowe wymogi, aby sprzedawca mógł złożyć kaucję gwarancyjną.

Odmowa rejestracji jako podatnika VAT

Zgodnie z projektem możliwa będzie odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT – w przypadku, gdy okaże się, że podmiot ten nie istnieje lub, mimo podjęcia udokumentowanych prób, nie ma możliwości skontaktowania się z nim, a także, gdy nie stawia się na wezwania. Doprecyzowane zostaną regulacje określające przesłanki do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT.

Obowiązek złożenia kaucji rejestracyjnej

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku złożenia przez niektóre podmioty kaucji rejestracyjnej, która będzie warunkiem ich rejestracji jako podatników VAT. MF tłumaczy, że rozwiązanie to będzie dotyczyć podmiotów, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych. Ryzyko to będzie oceniane przez naczelnika urzędu skarbowego dokonującego rejestracji podmiotu, na podstawie analizy jego powiązań z innymi podmiotami spełniającymi określone warunki np. posiadają lub posiadały zaległości podatkowe w wysokości ponad 20 tys. zł w okresie ostatnich dwóch lat. Wysokość kaucji rejestracyjnej będzie uzależniona m.in. od powiązań tego podmiotu z podmiotami generującymi zaległości podatkowe bądź wykreślonych z rejestru podatników VAT oraz od wysokości tych zaległości. Przewidziano, że kaucja ma mieścić się w przedziale 20 tys. zł - 200 tys. zł.

Dodatkowe kary za złe rozliczenie VAT

Zaproponowano wprowadzenie dodatkowych sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie VAT skutkujące stratami fiskusa. Jeżeli podatnik w deklaracji podatkowej wykaże kwotę podatku niższą od należnej oprócz obowiązku zapłaty podatku w prawidłowej wysokości, będzie musiał zapłacić karę w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty zaniżenia zobowiązania. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe będzie ustalone również w sytuacji, gdy podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie sankcji w podwyższonej wysokości (100 proc.) w odniesieniu do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych (w tym wystawiających „puste” faktury).

Wyższy limit zwolnienia ze względu na obroty

W projekcie zaproponowano, aby obecnie obowiązujący limit wartości sprzedaży uprawniający do zwolnienia podmiotowego z VAT w wysokości 150 tys. został podwyższony do wysokości 200 tys. zł.

Źródło: PAP

 

2

Profesjonalne biuro rachunkowe Chorzów, Katowice.
Copyrights 2015 @ Śląskie Biuro Rachunkowe. All rights reserved.