• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Polish English

Mija termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

 

 

 

 

Do 15 lipca do właściwego rejestru sądowego sprawozdanie finansowe składają jednostki, które podlegały wpisowi do rejestru. Są to spółki osobowe (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne) oraz spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne). Przy czym należy pamiętać, że spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie podlegają przepisom ustawy o rachunkowości, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro, ale nie podlegają one wpisowi do KRS. Oznacza to, że nie składają one do KRS swoich sprawozdań finansowych.

Zakres dokumentów, które należy składać do rejestru sądowego, zależy m.in. od tego, czy jednostka podlega obowiązkowi badania, czy też nie, oraz czy musi sporządzić sprawozdanie z działalności.

Sprawozdanie finansowe należy składać do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako załącznik do wniosku KRS-Z30 (Wniosek o zmianie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Sprawozdanie finansowe i inne dokumenty). Do wniosku KRS-Z30 należy jeszcze dołączyć wniosek KRS-ZN (Sprawozdanie finansowe i inne dokumenty – Załącznik do wniosku), w którym należy wymienić wszystkie składane dokumenty.

Składając wniosek, należy też bez wezwania uiścić opłatę sądową wynoszącą 140 zł. Składa się na nią opłata za wpis w wysokości 40 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze.

2

Profesjonalne biuro rachunkowe Chorzów, Katowice.
Copyrights 2015 @ Śląskie Biuro Rachunkowe. All rights reserved.