• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Polish English

Od 1 stycznia 2016 r. rejestracja na nowym VAT-R

W stosunku do obecnie obowiązującej wersji wzoru VAT-R(11) wprowadzono następujące zmiany:

1) w części Objaśnienia przeredagowano „Miejsce składania”;

2) w  części  D  zmienione  nazwę  z „Oświadczenie  podatnika  lub  osoby  reprezentującej podatnika”  na „Podpis  podatnika  lub  osoby  reprezentującej  podatnika”  oraz  usunięto  wyrazy „Oświadczam, że  są  mi  znane  przepisy  Kodeksu  karnego  skarbowego  o odpowiedzialności  za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”.

Powyższy zapis został zastąpiony pouczeniem, którego  tekst  umieszczono  na  końcu  wzoru,  tj.: „Za  podanie  nieprawdy  lub  zatajenie  grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym”.

Ponadto  z  poz.  „Podpis  (i  pieczątka)  podatnika  lub  osoby  reprezentującej  podatnika”  usunięto wyraz „(i pieczątka)”. Biorąc pod uwagę, że we wzorze znajduje się nazwa podatnika oraz imię i nazwisko podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, wymaganie pieczątki jest zbędne. Ponadto uaktualniono metrykę ustawy o podatku od towarów i usług. 

Obecną wersję wzoru VAT-R (11) można wykorzystywać jeszcze do  30  czerwca  2016  r.,  z tym że  osoby  prawne  oraz  jednostki  organizacyjne  niemające  osobowości prawnej   będą   składać   zgłoszenia   według   tego   wzoru   do   naczelnika   urzędu   skarbowego właściwego  ze  względu  na  adres  siedziby,  osoby  fizyczne  do  naczelnika  urzędu  skarbowego właściwego  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania.  Natomiast  podmioty  nieposiadające  siedziby działalności   gospodarczej   lub   stałego   miejsca   prowadzenia   działalności   gospodarczej   na terytorium kraju do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.

Źródło: INFORLEX

2

Profesjonalne biuro rachunkowe Chorzów, Katowice.
Copyrights 2015 @ Śląskie Biuro Rachunkowe. All rights reserved.