• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Polish English

Od 2017 r. zmiany w dokumentacji podatkowej podmiotów powiązanych

Najważniejsze zmiany w tym zakresie to:

  • zmiana wysokości progu powiązań kapitałowych z 5% do 25%,

  • wprowadzenie nowych kryteriów obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, m.in. kryterium istotnego wpływu transakcji na wysokość obrotu (straty) podatnika,

  • do sporządzenia dokumentacji podatkowej będą zobowiązani podatnicy, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości w poprzednim roku podatkowym osiągnęły równowartość 2 000 000 euro,

  • organy podatkowe uzyskały możliwość (w określonych przypadkach) zażądania od podatnika dokumentacji transakcji (innych zdarzeń), których wartość nie przekracza ustawowych limitów. Wówczas podatnik będzie miał na przedstawienie dokumentacji 30 dni od dnia doręczenia wezwania,

  • dokumentacja podatkowa będzie musiała zawierać nowe, niewymagane dotąd informacje, m.in. o przychodach lub kosztach przekraczających w poprzedzającym roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro, informację o grupie (tzw. master file),

  • podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej będą musieli złożyć oświadczenie o sporządzeniu kompletnej dokumentacji. Oświadczenie trzeba będzie złożyć do urzędu skarbowego do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy,

  • zostanie wprowadzone uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (formularz CIT-TP). Sprawozdanie to będzie składane przez podatników o przychodach lub kosztach przekraczających równowartość 10 000 000 euro i dołączane do zeznania podatkowego.

Źródło: infor.pl

2

Profesjonalne biuro rachunkowe Chorzów, Katowice.
Copyrights 2015 @ Śląskie Biuro Rachunkowe. All rights reserved.