• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Polish English

Wydłużenie terminów zapłaty na nowych zasadach

Warunek, by ustalenie umowne nie było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela, dotyczy także wprowadzenia w umowie harmonogramu zapłaty świadczenia pieniężnego w częściach. Silniejsza strona nie może zatem wymusić na słabszej, by ta zgodziła się na otrzymanie płatności w ratach ustalonych w harmonogramie. Taki harmonogram pozwoliłby bowiem przedsiębiorcom na faktyczne wydłużenie terminu zapłaty powyżej 60 dni.

Nowelizacja przewiduje również, iż data otrzymania faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub usługi nie może być ustalana na mocy porozumienia dłużnika z wierzycielem. Nie może być ona przedmiotem negocjacji (art. 8a ustawy o terminach zapłaty). Celem tej zmiany jest wyeliminowanie możliwości zawierania porozumień, które prowadziłyby do nadmiernego odsuwania w czasie doręczania faktury. Takie odsunięcie w czasie terminu doręczenia faktury wpłynęłoby na odroczenie powstania roszczenia o odsetki.

Opisane rozwiązania mają zapobiec obchodzeniu przepisów o terminach płatności. To, czy w praktyce obrotu gospodarczego rozwiązania te będą stosowane, zależy od samych przedsiębiorców.

Źródło: infor.pl

2

Profesjonalne biuro rachunkowe Chorzów, Katowice.
Copyrights 2015 @ Śląskie Biuro Rachunkowe. All rights reserved.