• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Polish English

Nowe wzory formularzy NIP od 2016 r.

 

Projektowane rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniają­cych określa nowe wzory formularzy zgłoszeń związanych z ewidencją i identyfikacją podatników, płatników podatków i płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Są to:

  • NIP-2(11) - wzór zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,

  • NIP-7(4) - wzór zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,

  • ZAP-3(4) - wzór zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem,

  • NIP-8(2) - wzór zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających.

We wzorach NIP-2, NIP-7 i NIP-8 zmieniony zostanie zakres przedmiotowy danych objętych zgłoszeniem. Dodane zostaną pola, w których będzie wskazywana przewidywana liczba zatrudnionych.

Wzór formularza ZAP-3 w wersji dotychczasowej będzie można stosować do 30 kwietnia 2016 r.

Modyfikacja wzorów formularzy wynika z konieczności dostosowania ich do zmian w ustawach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Oprac. Alicja Fal

2

Profesjonalne biuro rachunkowe Chorzów, Katowice.
Copyrights 2015 @ Śląskie Biuro Rachunkowe. All rights reserved.