• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Polish English

Fotolia 75079254 XS

Doradztwo finansowe

Analizy i raporty finansowe

- sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów,

- przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków,

- przejęcie odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów księgowych,

- przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do wymogów standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego

 

Przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)

Reprezentowanie podatnika przez w/w instytucjami

Rozliczenie roczne dochodów PIT również osiągniętych za granicą

Przygotowywanie wniosków o dotację do Urzędu Pracy

Pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej

Wparcie dla każdego rodzaju działalności tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek osobowych, spółek partnerskich oraz spółek handlowych.

 

Wyceny przedsiębiorstw

Oferujemy kompleksowe procesy wyceny przedsiębiorstw. Wyceniamy podmioty dla różnych celów w tym: księgowym, zarządczym, sprzedaży lub kupna, oceny możliwości finansowania rozwoju kapitałem zewnętrznym, przekształceń przedsiębiorstwa aż w końcu likwidacji etc. Specjalizujemy się w wycenach metodą:

- dochodową – bazująca na oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych, generowanych przez wyceniany podmiot,

- porównawczą – opiera się na zestawieniu analizowanego podmiotu z grupą spółek przy wykorzystaniu określonych parametrów typu EBITDA, zysk netto, wielkość przychodów czy wartość księgowa,

- majątkową – odnosząca się do przedstawienia wartości przedsiębiorstwa jako sumy posiadanych aktywów z uwzględnieniem ciążących na niej zobowiązań.

Dobór metody zależy m.in. od celu wyceny oraz kondycji wycenianego podmiotu.

Oszacowanie jakości jest procesem, w trakcie którego dokonuje się szczegółowej analizy i oceny różnorodnych aspektów jej działalności, mającym na celu ustalenie jej realnej wartości. Dzięki przeprowadzonej wycenie Klient uzyska informację o rzeczywistej wartości rynkowej lub godziwej wycenianego podmiotu.

 

Przygotowanie dokumentacji dotyczących cen transferowych

Oferujemy wsparcie Klientów w zarządzaniu ryzykiem związanym z cenami transferowymi. Pomagamy Klientom w przygotowaniu stosownej dokumentacji dotyczącej wszelkich transakcji realizowanych przez powiązane podmioty. Dotyczy to powiązań kapitałowych, rodzinnych lub osobowych. Ponadto, wspieramy Klientów w przygotowaniu odpowiednich procedur związanych z obowiązkiem przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych.

2

Profesjonalne biuro rachunkowe Chorzów, Katowice.
Copyrights 2015 @ Śląskie Biuro Rachunkowe. All rights reserved.