• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Polish English

Fotolia 75079254 XS

Kadry i płace

Naszą podstawową rolą jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie kadr i prac, przy jednoczesnym zachowaniu poufność danych pracowników i przedsiębiorstwa oraz zgodność z wymogami prawa pracy.

Dzięki doświadczeniu oraz sprawnej organizacji Śląskiego Biuro Rachunkowego, redukujemy koszty i zapewniamy sprawny proces rozliczenia na każdym etapie. W zależności od charakteru przedsiębiorstwa i wymogów oferujemy obsługę obejmującą m.in.:

Kadry, płace, rozliczenia ZUS

przygotowanie umów o pracę z pracownikami (o pracę, zlecenie i o dzieło)

sporządzanie zaświadczeń i świadectw pracy

kalkulacja wynagrodzeń, sporządzanie listy płac

kalkulacja odpraw i ekwiwalentów

naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

przygotowanie przelewów do urzędu skarbowego

przygotowanie deklaracji PIT-11/PIT-8B

przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego  i zdrowotnego

miesięczne rozliczanie ZUS

przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS

przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;

pomoc w organizacji szkoleń BHP

nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych

zakładanie i prowadzenie akt osobowych

prowadzenie kart urlopowych

ewidencja badań i szkoleń BHP

deklaracji PFRON

2

Profesjonalne biuro rachunkowe Chorzów, Katowice.
Copyrights 2015 @ Śląskie Biuro Rachunkowe. All rights reserved.